Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Kalvenes pagasta bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000470

Adrese:

Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22729819 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Iestādes vietne Aizputes novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marika Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063876

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0396

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Aizputes pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

408B

Akreditācijas datums:

18.06.2021

Akreditācijas termiņš:

18.06.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1939

Sākums:

Pagasta bibliotēkas pirmsākumi, pēc aculiecinieku stāstītā datējami ar 1946.gadu, tomēr Latvijas Konversācijas vārdnīcā (izd.1939.g.)Kalvenes bibliotēka pie pamatskolas minēta jau agrāk. Pēc publisko bibliotēku akreditācijas atzinuma, Kalvenes bibliotēka dibināta 1939.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Kalvenes pagasta pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Kalvenes pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30 Mēneša pēdējā piektdienā -spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana.
2. Konsultācijas un apmācības. Bezmaksas apmācība darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka. A4 formāts 1 lapa - 0.07 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novada Kalvenes pašvaldība Aizputes novads Kalvenes pagasts, Skolas iela 21 Pašvaldības īpašums 1984
Teritorijas kopējā platība (m2):

332,9

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

229

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

143

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3017

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2374

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

643

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3855

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

681

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2433
Seriālizdevumi 1421
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 210

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

668

Izslēgto dokumentu kopskaits:

519

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

7871

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 331 205 6005
Seriālizdevumi 308 314 1823
Audiovizuālie resursi 26 27
Nošizdevumi 1 14
Pārējie dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3 1 4
Bērnu grāmatas 165 164 197

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1