Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Aizputes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000455

Adrese:

Krustceļi, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22729820
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Štrausa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000001748

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0380

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

470A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu un periodikas lasīšana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām. Datoru ar interneta pieslēgumu lietošana. Brīvpieejas Wi_- Fi tīkla izmantošana Datubāzu Letonika, Periodika un NEWS izmantošana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes pagasta pārvalde Krustceļi, Rokasbize, Aizputes pag., Aizputes nov. Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

229

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

172

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1523

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

780

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

743

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1330

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

157

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 536
Seriālizdevumi 794
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 130

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

329

Izslēgto dokumentu kopskaits:

222

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3152

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 58 31 2818
Seriālizdevumi 270 191 328
Audiovizuālie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 4
Bērnu grāmatas 11 3 370

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1