Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāle "Aizputes pagasta bibliotēka"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000455

Adrese:

Krustceļi, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22729820 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aizputes novads
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šterna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000001748

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0380

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.12.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Aizputes pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

470B

Akreditācijas datums:

18.06.2021

Akreditācijas termiņš:

18.06.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 15:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 09:00 15:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 09:00 14:30 Pusdienas pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu un periodikas lasīšana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām
2 Datoru ar interneta pieslēgumu lietošana
3 Brīvpieejas Wi-Fi tīkla izmantošana
4 Datubāzu Letonika, Periodika un NEWS izmantošana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Aizputes novads
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes pagasta pārvalde Krustceļi, Rokasbize, Aizputes pag., Aizputes nov. Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1613

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

985

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

628

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2047

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

129

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 616
Seriālizdevumi 1431
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 18

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

730

Izslēgto dokumentu kopskaits:

34

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3836

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 31 2979
Seriālizdevumi 572 855
Pārējie dokumenti 2 2
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 2 1 25

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1