Aizputes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000444

Adrese:

Atmodas iela 24, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63448047 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Citas iestādes vietne Aizputes novada dome
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Reboka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000031743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0373

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

400A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas darbība dokumentēta pēc Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanas 20. gs. sākumā. Saskaņā ar vēsturnieka Ivara Silāra iegūtajiem datiem valsts arhīvā, bibliotēkas dibināšana datēta ar 1921. gada aprīli.

Darbība:

Bibliotēkas efektīva līdzdalība kultūras, izglītības komunikāciju sfērā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, lietotāju izglītošana informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatzināšanu apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Spodrības diena - katra mēneša pēdējā sestdiena. Vasaras mēnešos - jūnijā, jūlijā, augustā - sestdienās bibliotēka nestrādā.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes pilsētas bibliotēka Atmodas iela 24,Aizpute Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

498

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

332

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

32

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1015

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

365

Pārējie:

650

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11953

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7827

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4126

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18973

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5318

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14937
Seriālizdevumi 4029
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 631

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 61

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1182

Izslēgto dokumentu kopskaits:

912

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

22734

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 615 412 19483
Seriālizdevumi 567 500 3243
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 14 819

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 7
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2