Aizputes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000444

Adrese:

Atmodas iela 24, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25182193 @
Bibliotēkā 22729823
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aizputes novads
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Reboka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000031743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0373

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

400B

Akreditācijas datums:

18.06.2021

Akreditācijas termiņš:

18.06.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas darbība dokumentēta pēc Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanas 20. gadsimta sākumā. Saskaņā ar vēsturnieka Ivara Silāra iegūtajiem datiem valsts arhīvā, bibliotēkas dibināšana datēta ar 1921. gada 15. aprīli.

Darbība:

Bibliotēkas efektīva līdzdalība kultūras, izglītības komunikāciju sfērā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, lietotāju izglītošana informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatzināšanu apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00 Spodrības diena – katra mēneša pēdējā sestdiena Vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā, augustā – sestdienās bibliotēka nestrādā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru senioriem, konsultācijas e-prasmēs
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 25182193 vai e-pastu biblioteka@aizpute.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdruka Melnbalts A4 - 0.07 EUR Melnbalts A4, abas puses - 0.10 EUR Melnbalts A3 - 0.15 EUR
2. Skenēšana 0.21 EUR
3. Krāsaina izdruka A4 (ar formāta izmaiņām) - 0.30-1.00 EUR
4. Laminēšana A4 - 0.53 EUR A3 - 0.70 EUR
5. Dokumentu iesiešana 1.50-2.49 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

498

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

332,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

36

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1084

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

370

Pārējie:

714

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10049

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6751

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3298

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20982

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5732

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17505
Seriālizdevumi 2101
Audiovizuālie resursi 42
Nošizdevumi 189
Pārējie dokumenti 1145
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 96
Bērnu grāmatas 2140

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 64
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1241

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1314

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

22099

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1029 1190 19167
Seriālizdevumi 177 124 2811
Audiovizuālie resursi 3 35
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 35
Pārējie dokumenti 31 50
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2 48
Bērnu grāmatas 133 44 939

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

0