Aizputes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000455

Adrese:

Krustceļi, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29905950 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Štrausa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000001748

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0380

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

470A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu un periodikas lasīšana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām. Datoru ar interneta pieslēgumu lietošana. Brīvpieejas Wi_- Fi tīkla izmantošana Datubāzu Letonika, Periodika un NEWS izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1935

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes pagasta pārvalde Krustceļi, Rokasbize, Aizputes pag., Aizputes nov.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

96

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1102

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

405

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1222

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

57

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 561
Seriālizdevumi 661
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 39

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 79
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

387

Izslēgto dokumentu kopskaits:

351

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3661

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 59 51 3328
Seriālizdevumi 328 300 328
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 7 2 312

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda