Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012819

Adrese:

Skolas iela 1, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 43497147 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Roģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BLB355

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.12.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0355

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3395

Akreditācijas datums:

17.03.2017

Akreditācijas termiņš:

16.03.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 15:00 16:00
Ceturtdiena 7:30 8:30
Piektdiena 7:30 8:30
Piektdiena 15:00 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1880

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

28,15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1600

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

650

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

433

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 650
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 600

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

128

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4388

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4260 128 4388
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1495 128 1623

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

4