Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000470

Adrese:

Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63448826 @
Pagasta padomē 63497104 29625292 @ 63497174
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Citas iestādes vietne Aizputes novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marika Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063876

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0396

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

408A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1939

Sākums:

Pagasta bibliotēkas pirmsākumi, pēc aculiecinieku stāstītā datējami ar 1946.gadu, tomēr Latvijas Konversācijas vārdnīcā (izd.1939.g.)Kalvenes bibliotēka pie pamatskolas minēta jau agrāk. Pēc publisko bibliotēku akreditācijas atzinuma, Kalvenes bibliotēka dibināta 1939.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Kalvenes pagasta pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Kalvenes pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

320

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

133

Pārējie:

187

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4503

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2853

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1650

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3821

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1463

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2444
Seriālizdevumi 1377
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 86

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

705

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7735

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 232 139 5727
Seriālizdevumi 331 565 1994
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 81 38 208

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda