Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000470

Adrese:

Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63448826 @
Pagasta padomē 63497104 29625292 @ 63497174
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Citas iestādes vietne Aizputes novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marika Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063876

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0396

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

408A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1939

Sākums:

Pagasta bibliotēkas pirmsākumi, pēc aculiecinieku stāstītā datējami ar 1946.gadu, tomēr Latvijas Konversācijas vārdnīcā (izd.1939.g.)Kalvenes bibliotēka pie pamatskolas minēta jau agrāk. Pēc publisko bibliotēku akreditācijas atzinuma, Kalvenes bibliotēka dibināta 1939.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Kalvenes pagasta pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, tai skaitā arī Kalvenes pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem. Veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkai pakešlogi mainīti 2004.gadā. 2006.gadā ir veikta ēkas siltināšana un ēkā ir iespēja iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

314

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Pārējie:

202

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6685

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3710

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2975

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7532

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2240

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4576
Seriālizdevumi 2956
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2016

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 104
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

569

Izslēgto dokumentu kopskaits:

813

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7857

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5613 248 222 5639
Seriālizdevumi 2486 320 590 2216
Audiovizuālie resursi 2 1 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1757 90 6 1841

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

23

Tematiskie pasākumi:

18

Projektizstrāde:

1