Aizputes novada Aizputes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000444

Adrese:

Atmodas iela 24, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25182193 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aizputes novads
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Reboka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000031743

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0373

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

400A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

17.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas darbība dokumentēta pēc Latvijas valstiskās neatkarības iegūšanas 20. gadsimta sākumā. Saskaņā ar vēsturnieka Ivara Silāra iegūtajiem datiem valsts arhīvā, bibliotēkas dibināšana datēta ar 1921. gada aprīli.

Darbība:

Bibliotēkas efektīva līdzdalība kultūras, izglītības komunikāciju sfērā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, lietotāju izglītošana informācijas tehnoloģiju izmantošanas pamatzināšanu apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00 Spodrības diena – katra mēneša pēdējā sestdiena Vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā, augustā – sestdienās bibliotēka nestrādā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru senioriem,konsultācijas e-prasmēs
3. Izdevumu rezervēšana,nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63448047, e- pastu aiz-bibl@inbox.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana teksts A4 EUR 0,07
2. Skenēšana EUR 0,20
3. Krāsaina izdruka A4 (ar formāta izmaiņām) EUR 0,25 - 1.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

498

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

315

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

36

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1206

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

445

Pārējie:

761

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12268

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7308

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4960

Virtuālais apmeklējums:

4402

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20270

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5807

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16766
Seriālizdevumi 3212
Nošizdevumi 20
Pārējie dokumenti 272
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 44
Bērnu grāmatas 1790

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 84
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1400

Izslēgto dokumentu kopskaits:

282

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

22777

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 730 200 19931
Seriālizdevumi 610 82 2758
Audiovizuālie resursi 32 32
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 9 35
Pārējie dokumenti 19 19
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 26 1 46
Bērnu grāmatas 38 1 850

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 0 317 317
Teksta dokumenti - Lappuses 0 408 408