Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu

ISIL kods:

LV-BIB-012445

Adrese:

Gaismas iela 4A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65121772 26193074 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Mieze

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 14:00
Pirmdiena 11:00 14:00
Trešdiena 11:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. grāmatas un citi pakalpojumi grāmatu un citu izdevumu izsniegšana un rezervēšana
2. uzziņu sniegšana uzziņu sniegšana uz vietas un pa tālruni
3. kultūras un izglītojoši pasākumi izstādes, tematiski pasākumi, tikšanās ar literātiem.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

294

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

20,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

68

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3215

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

905

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3130

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1080

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3010
Audiovizuālie resursi 120
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2890
Bērnu grāmatas 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

431

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5047

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 431 5017
Audiovizuālie resursi 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 431 4382

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1