Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu

ISIL kods:

LV-BIB-012445

Adrese:

Gaismas iela 4A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65121772 26193074 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Mieze

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 14:00
Otrdiena 11:00 14:00
Trešdiena 11:00 14:00
Ceturtdiena 11:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. grāmatas un citi pakalpojumi grāmatu un citu izdevumu izsniegšana un rezervēšana
2. uzziņu sniegšana uzziņu sniegšana uz vietas un pa tālruni
3. kultūras un izglītojoši pasākumi izstādes, tematiski pasākumi, tikšanās ar literātiem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

294

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

20,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4529

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3005

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1524

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2456

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

903

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2447
Audiovizuālie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 223

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

89

Izslēgto dokumentu kopskaits:

268

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5478

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 89 268 5448
Audiovizuālie resursi 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 87 268 4813

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1