Aizkraukles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000093

Adrese:

Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65122293 29459788 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Instagram
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Laizāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900001973225

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Dibināta 1961.gadā kā Pļaviņu HES bibliotēka. 1967.gadā kļūst par Stučkas pilsētas bibliotēku. 1990.gadā bibliotēka kļūst par Aizkraukles pilsētas bibliotēku.

Darbība:

Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir veidot bibliotēkas krājumu un ar personāla un tehnisko līdzekļu palīdzību veicināt tā izmantošanu informacionālajām, pētniecības, izglītības vai izklaides vajadzībām. Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kura veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir metodiskais centrs 19 reģiona pašvaldības bibliotēkām un 11 skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Otrdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Trešdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Piektdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Sestdiena 9:00 15:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 10:00 līdz 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
2. Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3. Datori un internets Datori un interneta pieslēgums, WI-FI
4. Elektroniskais kopkatalogs Aizkraukles reģiona pašvaldību un skolu elektroniskais kopkatalogs
5. Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
6. Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā
7. Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu kopēšana un izdruka Atkarībā no lapu lieluma un krāsas - 0,05 - 0,14
2. Dokumentu skenēšana Atkarībā no lapu skaita - 0,35
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1506

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

132

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

2018

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

655

Pārējie:

1363

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20082

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

14033

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6049

Virtuālais apmeklējums:

16471

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

50198

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9009

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 38837
Seriālizdevumi 11157
Audiovizuālie resursi 155
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 46
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4737

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 263
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 64
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 199

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3163

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1166

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

68822

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1953 1080 60350
Seriālizdevumi 1206 84 8089
Audiovizuālie resursi 2 1 245
Kartogrāfiskie materiāli 24
Nošizdevumi 2 22
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1 90
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 45 30
Bērnu grāmatas 251 25 5489

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 22
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2020.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 0 0 0