Aizkraukles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000093

Adrese:

Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65128537 29459788 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Laizāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900001973225

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Dibināta 1961.gadā kā Pļaviņu HES bibliotēka. 1967.gadā kļūst par Stučkas pilsētas bibliotēku. 1990.gadā bibliotēka kļūst par Aizkraukles pilsētas bibliotēku.

Darbība:

Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir veidot bibliotēkas krājumu un ar personāla un tehnisko līdzekļu palīdzību veicināt tā izmantošanu informacionālajā, pētniecības, izglītības vai izklaides vajadzībām. Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kura veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir metodiskais centrs 19 reģiona pašvaldības bibliotēkām un 13 skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Otrdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Trešdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Piektdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Sestdiena 9:00 15:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
2. Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3. Datori un internets Datori un interneta pieslēgums, WI-FI
4. Elektroniskais kopkatalogs Aizkraukles reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
5. Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
6. Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā.
7. Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu kopēšana un izdruka Atkarībā no lapu lieluma un krāsas - 0,05 - 0,14
2. Dokumentu skenēšana Atkarībā no lapu skaita - 0,35
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1506

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

132

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2317

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

744

Pārējie:

1573

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

27604

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17825

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9779

Virtuālais apmeklējums:

14019

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

55260

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12508

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 41123
Seriālizdevumi 13738
Audiovizuālie resursi 173
Kartogrāfiskie materiāli 28
Nošizdevumi 15
Pārējie dokumenti 183
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 11
Bērnu grāmatas 7746

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 229
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 199

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3155

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4347

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

66825

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1822 1235 59477
Seriālizdevumi 1318 3110 6967
Audiovizuālie resursi 9 203
Kartogrāfiskie materiāli 1 24
Nošizdevumi 3 2 20
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 2 91
Elektroniskie resursi 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 75
Bērnu grāmatas 289 86 5263

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1