Aizkraukles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000093

Adrese:

Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65128537 29459788 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Laizāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900001973225

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Dibināta 1961.gadā kā Pļaviņu HES bibliotēka. 1967.gadā kļūst par Stučkas pilsētas bibliotēku. 1990.gadā bibliotēka kļūst par Aizkraukles pilsētas bibliotēku.

Darbība:

Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir veidot bibliotēkas krājumu un ar personāla un tehnisko līdzekļu palīdzību veicināt tā izmantošanu informacionālajā, pētniecības, izglītības vai izklaides vajadzībām. Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kura veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir metodiskais centrs 20 reģiona pašvaldības bibliotēkām un 12 skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Otrdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Trešdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Piektdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Sestdiena 9:00 15:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 9:00 līdz 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
2. Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3. Datori un internets Datori un interneta pieslēgums, WI-FI
4. Elektroniskais kopkatalogs Aizkraukles reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
5. Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
6. Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā.
7. Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumentu kopēšana un izdruka Atkarībā no lapu lieluma un krāsas 0,05 - 0,14
2. Dokumentu skenēšana Atkarībā no lapu skaita 0,35
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

1506

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

132

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2328

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

769

Pārējie:

1559

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

29664

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17298

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12366

Virtuālais apmeklējums:

10605

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

51821

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13122

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 41943
Seriālizdevumi 9077
Audiovizuālie resursi 145
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 13
Pārējie dokumenti 611
Elektroniskie resursi 28
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 5321

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 124

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4353

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2542

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

68017

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1809 2409 58890
Seriālizdevumi 2507 8759
Audiovizuālie resursi 26 114 194
Kartogrāfiskie materiāli 4 23
Nošizdevumi 5 19
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 2 19 89
Elektroniskie resursi 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2 75
Bērnu grāmatas 201 96 5060

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1