Aizkraukles pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000093

Adrese:

Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65128537 29459788 @ 65128537
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Laizāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001973225

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0278

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

83B

Akreditācijas datums:

12.06.2017

Akreditācijas termiņš:

11.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Sākums:

Dibināta 1961.gadā kā Pļaviņu HES bibliotēka. 1967.gadā kļūst par Stučkas pilsētas bibliotēku. 1990.gadā bibliotēka kļūst par Aizkraukles pilsētas bibliotēku.

Darbība:

Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir veidot bibliotēkas krājumu un ar personāla un tehnisko līdzekļu palīdzību veicināt tā izmantošanu informacionālajā, pētniecības, izglītības vai izklaides vajadzībām. Aizkraukles pilsētas bibliotēka ir Aizkraukles novada pašvaldības iestāde, kura veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un ir metodiskais centrs 20 reģiona pašvaldības bibliotēkām un 12 skolu bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Otrdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Trešdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Piektdiena 12:00 19:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 11:00 līdz 18:00
Sestdiena 09:00 15:00 Bērnu literatūras nodaļas darba laiks no 09:00 līdz 14:00
Papildus informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena. Jūnijā, jūlijā un augustā bibliotēka sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatas un citi izdevumi Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, izmantojot internetu. Grāmatu un citu izdevumu izsniegšana izmantojot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.
2. Abonētās datu bāzes Letonika, LURSOFT, News.lv
3. Datori un internets Datori un interneta pieslēgums, WI-FI
4. Datori un speciālā tehnika Aprīkojums lietotājiem ar redzes traucējumiem
5. Elektroniskais kopkatalogs Aizkraukles reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
6. Periodika Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas
7. Uzziņu sniegšana Uzziņu sniegšana bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā.
8. Kultūras un izglītojoši pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi, ekskursijas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumentu kopēšana un izdruka Atkarībā no lapu lieluma un krāsas 0,05 - 0,14
2. Dokumentu skenēšana Atkarībā no lapu skaita 0,35
3. Faksa aparāta izmantošana Atkarībā no lapu skaita un valsts 0,28 - 0,71
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

1506

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

132

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2402

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

799

Pārējie:

1603

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

30544

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

18278

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12266

Virtuālais apmeklējums:

16120

Sociālo tīklu apmeklējums:

76403

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

67303

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14592

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 43181
Seriālizdevumi 23247
Audiovizuālie resursi 289
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 7
Pārējie dokumenti 515
Elektroniskie resursi 63
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 67
Bērnu grāmatas 8903

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 71

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

194

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3564

Izslēgto dokumentu kopskaits:

8893

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

66206

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 60145 1975 2630 59490
Seriālizdevumi 10867 1574 6189 6252
Audiovizuālie resursi 271 12 1 282
Kartogrāfiskie materiāli 58 1 40 19
Nošizdevumi 18 2 6 14
Attēlizdevumi 7 5 2
Pārējie dokumenti 106 106
Elektroniskie resursi 63 22 41
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 80 5 75
Bērnu grāmatas 5412 336 793 4955

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

1

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas publiski internetā 1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

81

Tematiskie pasākumi:

74

Projektizstrāde:

1