Aiviekstes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000100

Adrese:

1. maija iela 6, Kriškalni, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65134264 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne www.plavinunovads.lv
Vienotais meklētājs www.kulturaskarte.lv
Vienotais meklētājs www.biblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Rimeiķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0276

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

416A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

1978

Darbība:

Aiviekstes pagasta bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Iesaista bibliotēkas lietotājus lasītveicināšanas pasākumos. Nodrošina daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Letonika,Lursoft Bezmaksas piekļuve interneta datubāzēm
2. Apmācības un konsultācijas datorprasmju apgūšana, nepieciešamo resursu meklēšana, ibankas pakalpojumi. Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets.Lietotājiem pieejami 4 datori. Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-fi izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas temiņu pagarināšana pa tālruni 65134264, e-pastu aiviestesbiblioteka@inbox.lv
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav novada bibliotēkas krājumā, var pasūtīt,izmantojot SBA
6. Uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde - 65134264
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana/datorizdruka 1 A4 formāta lapa,melnbalta (no vienas puses) 0,12 EUR
2. Kopēšana/datorizdruka 1 A4 formāta lapa,melnbalta (no abām pusēm) 0,14 EUR
3. Kopēšana 1 A3 formāta lapa,melnbalta (no vienas puses) 0,24 EUR
4. Kopēšana 1 A3 formāta lapa,melnbalta (no abām pusēm) 0,30 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

346

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

69

Pārējie:

277

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2517

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2128

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

389

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1311

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

115

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1133
Seriālizdevumi 175
Nošizdevumi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 137

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 65
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

531

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4936

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4256 208 4464
Seriālizdevumi 122 323 445
Audiovizuālie resursi 14 14
Nošizdevumi 2 2
Pārējie dokumenti 11 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 926 40 966

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

53

Tematiskie pasākumi:

30

Projektizstrāde:

2