Aiviekstes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000100

Adrese:

1. maija iela 6, Kriškalni, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65134264 28670664 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.plavinunovads.lv
Vienotais meklētājs www.kulturaskarte.lv
Vienotais meklētājs www.biblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Gureviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0276

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

416A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1978

Sākums:

1978

Darbība:

Aiviekstes pagasta bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Iesaista bibliotēkas lietotājus lasītveicināšanas pasākumos. Nodrošina daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Piektdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Letonika,Lursoft Bezmaksas piekļuve interneta datubāzēm
2. Apmācības un konsultācijas datorprasmju apgūšana, nepieciešamo resursu meklēšana, ibankas pakalpojumi. Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets.Lietotājiem pieejami 4 datori. Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-fi izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas temiņu pagarināšana pa tālruni 65134264, e-pastu aiviestesbiblioteka@inbox.lv
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav novada bibliotēkas krājumā, var pasūtīt,izmantojot SBA
6. Uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde - 65134264
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana/ Datorizdruka - A4 lapa
1.1. Melnbalta (no vienas puses) 0,12 EUR
1.2. Melnbalta (no abām pusēm) 0,14 EUR
2. Kopēšana - A3 lapa
2.1. Melnbalta (no vienas puses) 0,24 EUR
2.2. Melnbalta (no abām pusēm) 0,30 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6