Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000414

Adrese:

Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 65600817
Bibliotēkā 28630325 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ļena Afanasjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019628

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1250

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

816A

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. Dibinātajs Šķeltovas ciema padome

Darbība:

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekāra, bibliogrāfiskā un informatīva apkalpošana, kā arī iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana. Bibliotēkas misija - būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalstot visu vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta (WiFi) bezmaksas izmantošana
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Šķeltovas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5 Bibliotēka piedavā autorizāsijas datu pielietoiuma iespējas Lietotais aizpildot reģistrēšanas formu tiešsaiste, attālināti var kļūt par bibliotēkas lietotāju
6 Dokumentu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarinājums
7 Konsultācijas par portāla Latvija.lv izmantošanu saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm
8 Bibliotēka ir pieejama bezmaksas e-grāmatu bibliotēkā tīmekļa vietne www.3td.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Teksta lāzerizdruka Melnbalta, 1 lapa - 0.07 EUR
2 Attēla lāzerizdruka 1 lapa - 0.13 EUR
3 Teksta izdruka Krāsaina, 1 lapa - 0.13 EUR
4 Attēla izdruka Krāsaina, 1 lapa - 0.44 EUR
5 Skenēšana un izdruka Melnbalta, 1 lapa - 0.36 EUR
6 Skenēšana un izdruka Krāsaina, 1 lapa - 0.64 EUR
7 Ierakstīšana CD-ROM, CD-ROM RV, Floppy disketē, noņemamā diskā (ieraksta bibliotēkas darbinieks) - 0.44 EUR
8 Kopēšana 1 lapa A4 no vienas puses - 0.07 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

99

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1044

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

859

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

185

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1981

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

154

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 623
Seriālizdevumi 1358
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 95

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

298

Izslēgto dokumentu kopskaits:

286

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3624

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 113 2769
Seriālizdevumi 184 286 851
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 911

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1