Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000414

Adrese:

Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 65600817
Bibliotēkā 28630325 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ļena Afanasjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019628

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1250

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

816A

Akreditācijas datums:

16.11.2015

Akreditācijas termiņš:

16.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. Dibinātajs Šķeltovas ciema padome

Darbība:

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekāra, bibliogrāfiskā un informatīva apkalpošana, kā arī iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana. Bibliotēkas misija - būt par centru, kas veicina pastāvīgu, nepārtrauktu izglītošanos, atbalstot visu vecuma iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā-Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Šķeltovas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Teksta lāzerizdruka Melnbalta, 1 lapa 0.07 EUR
2 Attēla lāzerizdruka 1 lapa 0.13 EUR
3 Teksta izdruka Krāsaina, 1 lapa 0.13 EUR
4 Attēla izdruka Krāsaina, 1 lapa 0.44 EUR
5 Skenēšana un izdruka Melnbalta, 1 lapa 0.36 EUR
6 Skenēšana un izdruka Krāsaina, 1 lapa 0.64 EUR
7 Ierakstīšana CD-ROM, CD-ROM RV, Floppy disketē, noņemamā diskā(ieraksta bibliotēkas darbinieks) 0.44 EUR
8 Kopēšana 1 lapa A4 no vienas puses 0.07 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

118

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1846

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1118

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

728

Virtuālais apmeklējums:

130

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2717

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

285

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 886
Seriālizdevumi 1831
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 220

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

418

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3556

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 100 2612
Seriālizdevumi 317 941
Audiovizuālie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 41 0 885

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2