Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000404

Adrese:

Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29234550 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preilļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Aglonas novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Saratova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018764

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1239

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

815B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Darbība:

Darba prioritātes: materiālās bāzes pilnveidošana, bibliotēkas apmeklētāju nodrošināšana ar elektronisko resursu pieejamību, darbs ar bērniem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks: 12:00-13:00 Sakarā ar darbu Priežmalas pamatskolas bibliotēkā darba laiks tiek sadalīts sekojoši: Pirmdiena:08:00-10:00,13:00-17:00 Otrdiena: 13:00-17:00 Trešdiena: 8:00-9:00,13:00-17:00 Ceturtdiena: 10:00-12:00,13:00-17:00 Piektdiena: 8:00-12:00,14:00-17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām,tematisku,faktogrāfisku uzziņu sniegšana
5 Starpbibliotēku abonements Izdevumus, kas nav Kastuļinas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
6 Dokumentu rezervēšana. Nodošanas termiņa pagarināšana Izdevumus, kas nav pieejami apmeklējuma laikā,vai nav izlasīti, ir iespēja rezervēt vai pagarināt, piezvanot vai izmantojot BIS Alisie programmu.
7 Apmācība darboties ar IT resursiem Apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā internetā.
8 letonika.lv klienta pieeja attālināti Lai bibliotēkas lasītāji varētu pieslēgties letonika.lv jebkurā laikā.
9 3.td e-gramatu bibliotēka Vienkārši un ērti piekļūt e-grāmatām
10 Autorizācijas datu piešķiršana Autorizētajiem bibliotēkas lietotājiem ērti piekļūt e-katalogam, bez maksas lasīt, rezervēt, pagarināt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
11 Portāls latvija.lv un vietnes mana.latvija.lv Nodrošina piekļuvi informācijai par valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem; ir pieejami dzīves situāciju risinājumi elektroniski
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Informācijas (teksta) izdruka no interneta, CD-ROM, datora
1.1. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.07 EUR
1.2. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.14 EUR
1.3. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.14 EUR
1.4. Krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.28 EUR
.
2. Krāsainā attēla izdruka no interneta, CD-ROM, datora
2.1. A4 formāta lapas viena puse 0.21 EUR
2.2. A4 formāta lapas abas puses 0.43 EUR
.
3. Melnbaltā attēla izdruka no interneta, CD-ROM, datora
3.1. A4 formāta lapas viena puse 0.07 EUR
3.2. A4 formāta lapas abas puses 0.14 EUR
.
4. Kopēšana - Melnbaltā
4.1. A4 formāta lapas viena puse 0.07 EUR
4.2. A4 formāta lapas abas puses 0.14 EUR
.
5. Kopēšana - Krāsainā
5.1. A4 formāta lapas viena puse 0.14 EUR
5.2. A4 formāta lapas abas puses 0.28 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1430

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2065

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1154

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

911

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3267

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

429

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2063
Seriālizdevumi 1204
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 187

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 105
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 83

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

319

Izslēgto dokumentu kopskaits:

167

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3917

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 184 14 3634
Seriālizdevumi 134 153 281
Pārējie dokumenti 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 68 583

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1