Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000404

Adrese:

Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685

Darbojās 2019.gadā:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas laiks: 12:00-13:00 Sakarā ar darbu Priežmalas pamatskolas bibliotēkā darba laiks tiek sadalīts sekojoši: Pirmdiena:08:00-10:00,13:00-17:00 Otrdiena: 10:00-12:00,13:00-17:00 Trešdiena: 8:00-12:00,15:00-17:00 Ceturtdiena: 13:00-17:00 Piektdiena: 8:00-12:00,15:00-17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām,tematisku,faktogrāfisku uzziņu sniešana
Starpbibliotēku abonements Izdevumus, kas nav Kastuļinas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Informācijas(teksta) izdruka no interneta, CD-ROM, datora 1.1. melnbaltā A4 formatā lapas viena puse 1.2. melnbaltā A4 formatā lapas abas puses 1.3. krāsainā A4 formatā lapas viena puse 1.4. krāsainā A4 formatā lapas abas puses 0.07 EUR 0.14 EUR 0.14 EUR 0.28 EUR
2. Krāsainā attēla izdruka no interneta, CD-ROM, datora 2.1. A4 formatā lapas viena puse 2.2. A4 formatā lapas abas puses 0.21 EUR 0.43 EUR
3. Melnbaltā attēla izdruka no interneta, CD-ROM, datora 3.1. A4 formatā lapas viena puse 3.2. A4 formatā lapas abas puses 0.07 EUR 0.14 EUR
4. Kopēšana (melnbaltā) 4.1. A4 formatā lapas viena puse 4.2. A4 formatā lapas abas puses 0.07 EUR 0.14 EUR
5. Kopēšana (krāsainā) 5.1. A4 formatā lapas viena puse 5.2. A4 formatā lapas abas puses 0.14 EUR 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

1430

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

172

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2871

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1436

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1435

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3723

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

672

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1980
Seriālizdevumi 1743
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 312

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 114

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

433

Izslēgto dokumentu kopskaits:

175

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3788

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 38 3463
Seriālizdevumi 154 137 324
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 479

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1