Aglonas novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000616

Adrese:

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65324366 26331897 @ 65324366
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preilu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0168

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

350A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945. gads.

Darbība:

Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir Aglonas novada domes izveidota iestāde, kas veic arī novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) -http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65324366, e-pastu biblioteka@aglona.lv
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstiem un bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Teksta lāzerizdruka Melnbalta 0.07 EUR ar PVN
Attēla lāzerizdruka Melnbalta 0.14 EUR ar PVN
Teksta lāzerizdruka Krāsaina 0.14 EUR ar PVN
Attēla lāzerizdruka Krāsaina 0.43 EUR ar PVN
Skenēšana un izdruka Melnbalta 0.36 EUR ar PVN
Skenēšana un izdruka Krāsaina 0.64 EUR ar PVN
Brošēšana Ar spirāli (A4) 0.78 - 1.55 EUR (cena atkarībā no lpp. skaita) ar PVN
Faksa nosūtīšana Latvijas robežās 0.14 EUR ar PVN (1 lapa)
Faksa nosūtīšana Uz ārzemēm 0.36 EUR ar PVN (1 lapa)
Faksa saņemšana Latvija, ārzemes 0.07 EUR ar PVN (1 lapa)
Ierakstīšana CD-ROM, CD-ROM RV, noņemamā diskā Ieraksta bibliotēkas darbinieks 0.43 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1958

Teritorijas kopējā platība (m2):

280

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

577

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

177

Pārējie:

400

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9207

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6685

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2522

Virtuālais apmeklējums:

916

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26243

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4056

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15253
Seriālizdevumi 10890
Audiovizuālie resursi 100
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4927

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 141
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 109

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2214

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2291

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18880

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 729 1615 16392
Seriālizdevumi 1476 652 2343
Audiovizuālie resursi 9 1 126
Kartogrāfiskie materiāli 5
Elektroniskie resursi 23 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 143 1152 3549

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2