Aglonas novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000616

Adrese:

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65324366 26331897 @ 65324366
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preilu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0168

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sociālās aprūpes centrs "Aglona" "Salenieki", Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

350B

Akreditācijas datums:

22.09.2019

Akreditācijas termiņš:

22.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.g.

Darbība:

Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir Aglonas novada domes izveidota iestāde, kas veic arī novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.Letonikas izmantošana attālināti, saņemot bibliotēkas izsniegto paroli.
3 Bibliotēkas virtuālais katalogs. Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) -http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx .
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65324366, e-pastu biblioteka@aglona.lv
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstiem un bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8 3td e-grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
9 Autorizēto datu saņemšana Lietotājs saņem autorizācijas datus, lai piekļūtu elektroniskajam katalogam attālināti. Elektroniska grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Teksta lāzerizdruka Melnbalta - 0.07 EUR ar PVN
2 Attēla lāzerizdruka Melnbalta - 0.14 EUR ar PVN
3 Teksta lāzerizdruka Krāsaina - 0.14 EUR ar PVN
4 Attēla lāzerizdruka Krāsaina - 0.43 EUR ar PVN
5 Skenēšana un izdruka Melnbalta - 0.36 EUR ar PVN
6 Skenēšana un izdruka Krāsaina - 0.64 EUR ar PVN
7 Brošēšana Ar spirāli (A4) - 0.78 - 1.55 EUR (cena atkarībā no lpp. skaita) ar PVN
8 Faksa nosūtīšana Latvijas robežās - 0.14 EUR ar PVN (1 lapa)
9 Faksa nosūtīšana Uz ārzemēm - 0.36 EUR ar PVN (1 lapa)
10 Faksa saņemšana Latvija, ārzemes - 0.07 EUR ar PVN (1 lapa)
11 Ierakstīšana CD-ROM, CD-ROM RV, noņemamā diskā Ieraksta bibliotēkas darbinieks - 0.43 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

280

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

537

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Pārējie:

362

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6463

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4821

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1642

Virtuālais apmeklējums:

952

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

22102

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4648

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12322
Seriālizdevumi 9702
Audiovizuālie resursi 67
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3501

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 73
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 61

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1228

Izslēgto dokumentu kopskaits:

620

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

19522

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 675 12 17065
Seriālizdevumi 550 607 2304
Audiovizuālie resursi 1 130
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 1 3
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskais krājums (summa) 1 13
Audio grāmatas 1 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 205 9 3748

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1