Aglonas novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000616

Adrese:

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65324366 26331897 @ 65324366
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preilu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Aglonas novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Savitska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066336

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0168

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sociālās aprūpes centrs "Aglona" "Salenieki", Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

350A

Akreditācijas datums:

11.06.2014

Akreditācijas termiņš:

11.06.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945. gads.

Darbība:

Aglonas novada centrālā bibliotēka ir Aglonas novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir Aglonas novada domes izveidota iestāde, kas veic arī novada centrālas bibliotēkas funkcijas, koordinējot pārējo novada publisko bibliotēku darbu, sniedzot metodisko un konsultatīvo palīdzību. Bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes līdzekļiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3 Bibliotēkas virtuālais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) -http://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aglonas novada centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65324366, e-pastu biblioteka@aglona.lv
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstiem un bibliogrāfiskajām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8 3td e-grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Teksta lāzerizdruka Melnbalta - 0.07 EUR ar PVN
2 Attēla lāzerizdruka Melnbalta - 0.14 EUR ar PVN
3 Teksta lāzerizdruka Krāsaina - 0.14 EUR ar PVN
4 Attēla lāzerizdruka Krāsaina - 0.43 EUR ar PVN
5 Skenēšana un izdruka Melnbalta - 0.36 EUR ar PVN
6 Skenēšana un izdruka Krāsaina - 0.64 EUR ar PVN
7 Brošēšana Ar spirāli (A4) - 0.78 - 1.55 EUR (cena atkarībā no lpp. skaita) ar PVN
8 Faksa nosūtīšana Latvijas robežās - 0.14 EUR ar PVN (1 lapa)
9 Faksa nosūtīšana Uz ārzemēm - 0.36 EUR ar PVN (1 lapa)
10 Faksa saņemšana Latvija, ārzemes - 0.07 EUR ar PVN (1 lapa)
11 Ierakstīšana CD-ROM, CD-ROM RV, noņemamā diskā Ieraksta bibliotēkas darbinieks - 0.43 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

280

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

606

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

201

Pārējie:

405

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8289

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6139

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2150

Virtuālais apmeklējums:

1036

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26384

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5735

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15375
Seriālizdevumi 10901
Audiovizuālie resursi 100
Nošizdevumi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4394

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 112
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 85

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1174

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1140

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

18914

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 567 557 16402
Seriālizdevumi 601 583 2361
Audiovizuālie resursi 3 129
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 2 2
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 144 141 3552

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2