Pārgaujas novada Straupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000237

Adrese:

Braslas iela 3, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64132252 @ 64132295
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pārgaujas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Blaumane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116276

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0768

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

293A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Sākums:

1919.gads. 1923.g. 6. aprīlī pagasta valdes pilnvarotais Jānis Andersons parakstīja kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 503 grāmatas bibliotēkas papildināšanai

Darbība:

Straupes pagasta bibliotēka ir Pārgaujas novada Straupes pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, kā arī nodrošina imformācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums: 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumi un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursija mazajiem bērniem pa bibliotēku
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Straupes un Pārgaujas nov., bibliotēkās kā arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā , var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 2006
Teritorijas kopējā platība (m2):

1515

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

373

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Pārējie:

289

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3567

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2927

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

640

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5532

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

297

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3151
Seriālizdevumi 2380
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 400

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 46

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

774

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2176

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7803

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 205 2164 5327
Seriālizdevumi 569 2433
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 2 6
Nošizdevumi 4 7
Attēlizdevumi 5 0
Elektroniskie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 39 167 678

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1