Augstkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000295

Adrese:

Zvaniņi, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63729672 23372606 @ 63729461
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tērvetes novads
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Punka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008073

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1528

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

577A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

Latvijas valsts vēstures arhīvā ir ziņas, ka Mežmuižas(Augstkalnes) izglītības biedrība lūdz Kultūras fondam piešķirt pabalstu 1918.gadā dibinātai bibliotēkai.1929.gadā piešķir vienu bibliotēkas komplektu -859 vienības. Bibliotēka atrodas Mežmuižas II pakāpes pamatskolā. 1930.gadā bibliotēka darbojas Mežmuižas pagasta "Irbēs". 1939.gadā bibliotēku no Izglītības biedrības pārņem Lauksaimniecības biedrība. Nav ziņu par bibliotēkas darbību no 1941.-1946.gadam. No 1946.gada bibliotēka darbojas tagadējās Augstkalnes vidusskolas telpās. Kopš 1993.gada bibliotēka darbojas Augstkalnes pagasta "Zvaniņos".

Darbība:

Nodrošināt Tērvetes novada Augstkalnes pagasta iedzīvotājiem piekļuvi visa veida informācijai un bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem. Sniegt bezmaksas piekļuvi internetam un palīdzēt apgūt IT pamatzināšanas. Nodrošināt mūžizglītības iespējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Otrdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Trešdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Ceturtdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Piektdiena 08:30 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, NEWS.lv
3. Iespēja pasūtīt izdevumus SBA
4. Piekļuve elektroniskajiem izdevumiem , autorizējoties 3td e-grāmatu bibliotēkā
5. Uzziņu sniegšana par dažādiem jautājumiem bibliotekāra iespēju un kompetences ietvaros. Dažādi uzziņu izdevumi un datu bāzes.
6. Iespēja saņemt audiogrāmatas CD
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana un datorizdruka:
1. Melnbalts (pamatā teksts) A4 EUR 0.10 (bez PVN)
2. Krāsains (pamatā teksts) A4 EUR 0.83 (bez PVN)
3. Krāsains (pilnkrāsu) A4 EUR 1.65 (bez PVN)
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9090

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

319

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

128

Pārējie:

191

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6114

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4084

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2030

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4266

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

275

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1947
Seriālizdevumi 2295
Audiovizuālie resursi 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 387

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

571

Izslēgto dokumentu kopskaits:

593

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6807

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 185 5712
Seriālizdevumi 441 408 1092
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 26 675

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1