Zemnieku saimniecība "Norēni"

Informācija

Nozare:

Amatu prasmes >> Lauku sēta >> biškopība (dravniecība)

Adrese:

Norēni, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

Apraksts:

Medus produkcija. Bitenieks Pēteris Plakanis.

Tālrunis:

29330403